[Annie AP MID] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Annie đường giữa mùa 6

ANNIE – ĐỨA TRẺ BÓNG TỐI: Hướng dẫn cách chơi Annie vị trí pháp sư đường giữa mùa 6 NHỮNG KỸ NĂNG CỦA ANNIE: HƯỚNG DẪN CHƠI – CÁCH LÊN ĐỒ ANNIE VỊ TRÍ...
Ngày 20/08/2015
20/08/2015