[Caitlyn AD] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Caitlyn xạ thủ mùa 6

GIỚI THIỆU TƯỚNG CAITLYN – CẢNH SÁT TRƯỞNG PILTOVER: Là một xạ thủ được đánh giá là ổn định nhất đến nay, Caitlyn là lựa chọn an toàn trong bối cảnh...
Ngày 04/05/2015
04/05/2015