Cách chơi Kalista đi MID

Cách chơi Kalista đi MID – Xạ thủ đường giữa Kĩ năng Kalista Nội tại: Martial Poise  Võ Thuật Thăng Bằng : Thay vì dừng động tác tấn công cơ bản, lệnh...
Ngày 29/11/2014
29/11/2014