[Kalista AD] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Kalista xạ thủ mùa 6

KALISTA – MŨI GIÁO PHỤC HẬN: Là một vị tướng xạ thủ vô cùng đặc biệt với khả năng bay nhảy né kỹ năng định hướng vô cùng hiệu quả, tuy nhiên không...
Ngày 03/08/2015
03/08/2015