Cách chơi Kennen ở vị trí solo top

Kennen Trái Tim Sấm Sét Ionia / Thành phố Bandle Máu403 (+79 mỗi cấp) Nội năng200 Sát thương47 (+3.3 mỗi cấp) Tốc độ đánh0.690 (+3.4% mỗi cấp) Tốc độ...
Ngày 21/07/2014
21/07/2014