[Kled Solo Top] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Kled đấu sĩ đường trên mùa 6

Giới thiệu về tướng Kled – Kị Sĩ Cáu Kỉnh: Được biết đến là một kị sĩ cho nên hắn ta sẽ hợp với vai trò đấu sĩ đường trên. Vị tướng này vô cùng mới mẻ...
Ngày 28/07/2016
28/07/2016