Hướng dẫn cách chơi LMHT tất cả server SEA, TAIWAN, NA, VN

1- Tìm file lol.properties, sau đó copy 1 file để riêng ra 1 chỗ khác! Ở sever SEA và VN: thư mục: \GameData\Apps\lolVN\Air Ở sever NA: thư mục:...
Ngày 30/04/2015
30/04/2015