[Dr.Mundo Tank Top] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Dr. Mundo đường trên mùa 6

GIỚI THIỆU TƯỚNG DR.MUNDO – CUỒNG NHÂN XỨ ZAUN: Là một tướng khả năng hồi phục hàng đầu Liên Minh Huyền Thoại, Mundo được chọn khi đội cần người đỡ...
Ngày 06/05/2015
06/05/2015