[Wukong Solo Top] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Ngộ Không đường trên mùa 6

Giới thiệu tướng Wukong (Ngộ Không): Ngộ Không được Riot Game thiết kế và trang bị cho hắn ta một bộ kỹ năng vô cùng hay, nếu như mà bạn biết cách sử...
Ngày 10/09/2015
10/09/2015