[Nidalee Ap Mid] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Nidalee pháp sư đường giữa mùa 6

GIỚI THIỆU VỀ TƯỚNG NIDALEE – NỮ THỢ SĂN HÓA THÚ: Hẳn đã nhiều người quá nhàm chán vì cách chơi, thậm chí “”ức chế”” với Nidalee chăm chăm việc phóng...
Ngày 12/06/2015
12/06/2015