Cách chơi Phantom Assassin Dota2 ở vị trí Carry

Giới thiệu tướng Sinh ra trong Night Elf ẩn dật gọi là Wardens và xa lánh cái xã hội Night Elf chính, Mortred cam kết sẽ trung thành với những Scourge...
Ngày 10/03/2015
10/03/2015