Cách chơi Rek’Sai đi top

Cách chơi Rek’Sai – build đồ Rek’Sai đi top Kĩ năng của Rek’Sai Cơn Thịnh Nộ Của Rek’Sai (nội tại): Rek’Sai nhận thêm Nộ mỗi khi tấn công (5 Nộ/ đòn...
Ngày 12/12/2014
12/12/2014