[Shyvana Tank Top] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Shyvana đường trên mùa 7

Giới thiệu về tướng Shyvana – Long Nữ: Là một đứa con của Rồng và người tạo ra chứa đựng sự hung tàn càn quét là một vị tướng đáng sợ ở khu vực đường...
Ngày 05/07/2015
05/07/2015