Tại sao phải mất thời gian học cách chơi tướng mới?

Cẩm nang LMHT: Tại sao phải mất thời gian học cách chơi tướng mới?. Khi mà có một vị tướng mới vừa xuất hiện, hoặc là bạn cần phải luyện tập và tìm...
Ngày 08/11/2015
08/11/2015