Cách chơi Jinx ở vị trí xạ thủ

Cách chơi Jinx ở vị trí xạ thủ

Cách chơi Jinx ở vị trí xạ thủ – AD Carry Jinx Khẩu Pháo Nổi Loạn Zaun Máu420 (+80 mỗi cấp) Năng lượng170 (+45 mỗi cấp) Sát thương50 (+3 mỗi cấp) Tốc...
Ngày 19/07/2014
19/07/2014

BÀI VIẾT MỚI

Loading...

CHỦ ĐỀ HOT