Bảng ngọc và bảng bổ trợ của SofM tại IWCA 2015

Cùng với Gamelienminh tham khảo sơ qua về bảng ngọc bổ trợ và bảng bổ trợ của Sofm vừa rồi tại giải IWCA 2015 nhé! Ngọc bổ trợ Nidalee   Ngọc đỏ: 9...
Ngày 04/12/2015
04/12/2015