[FO3] Cách đá với cup 2 triệu dù team không mạnh

FIFA Online 3: Cách đá với cup 2 triệu dù team không mạnh trong FO3, FFO3, FFOL3. 1/ xài team không quá mạnh,vừa đủ đá ( ad xài team trẻ ) để máy nó...
Ngày 10/07/2015
10/07/2015