LMHT: Hướng dẫn cách để khắc chế những tướng sát thủ

LMHT: Hướng dẫn cách để khắc chế những tướng sát thủ trong Liên Minh Huyền Thoại. Đã bao giờ bạn chơi một trận đấu LMHT gặp tướng bên kia có những sát...
Ngày 06/01/2015
06/01/2015