Tướng khắc chế Twisted Fate: Sứ Giả Hư Không Kassadin

Tướng khắc chế Twisted Fate: Sứ Giả Hư Không Kassadin. Hãy cùng tìm hiểu về cách khắc chế Twisted Fate – vị pháp sư khó chịu nhất thời điểm hiện tại....
Ngày 02/12/2015
02/12/2015