Những trang bị tấn công nên mua cho xạ thủ?

Cẩm nang LMHT: Những trang bị tấn công nên mua cho xạ thủ?. Khi chơi vị trí xạ thủ, bạn sẽ thường lên các trang bị tấn công như thế nào và thứ tự lên...
Ngày 30/12/2015
30/12/2015