[GRAVER JUNGLE] HƯỚNG DẪN CHƠI – CÁCH LÊN ĐỒ GRAVER ĐI RỪNG MÙA 7

Giới thiệu về Graves Malcolm Graves là một kẻ bị truy nã ở mọi lãnh địa, mọi thành phố và mọi quốc gia hắn ghé chân. Dày dạn, có ý chí sắt đá, và trên...
Ngày 08/01/2017
08/01/2017