Chi tiết về vị tướng mới Kled – Kị Sĩ Cáu Kỉnh

Tướng mới Kled – Kị Sĩ Cáu Kỉnh Bộ kỹ năng của Kled: Skaarl Thằn Lằn Hèn Nhát (nội tại) “Khi Đi Ngựa: Skaarl nhận sát thương cho Kled. Đến khi Skaarl...
Ngày 28/07/2016
28/07/2016