[Lucian AD] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Lucian xạ thủ mùa 6

GIỚI THIỆU VỀ TƯỚNG LUCIAN – KẺ THANH TRỪNG: Không được để ý và xem là ”phế” khoảng thời gian ra mắt, nhưng giờ Lucian trở thành Xạ thủ đang hot nhất...
Ngày 09/06/2015
09/06/2015