[Season 6] Hướng dẫn cách lên đồ cho đấu sĩ đường trên mùa 6

Cách lên đồ cho tướng đấu sĩ đường trên (Solo Top) ở giai đoạn tiền mùa giải 2016 (phiên bản 5.22): Cách lên đồ khởi đầu trận đấu: Kiếm Doran và Bình...
Ngày 17/11/2015
17/11/2015