[DOTA 2] – Cách chơi Witch doctor ở vị trí Support, Nuker, Roamer

GIỚI THIỆU TƯỚNG “With bones and spells I come.” “với những mẩu xương và phép thuật ta đến đây” THÔNG SỐ Sức mạnh: 16+1.8 mỗi cấp Linh hoạt: 13+1.4...
Ngày 21/03/2015
21/03/2015