[Yorick Solo Top] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Yorick đường trên mùa 5

YORICK – KẺ ĐÀO MỘ: Cùng Gamelienminh phân tích chi tiết về sức mạnh của vị tướng Kẻ Đào Mộ qua bài viết cách chơi Yorick đấu sĩ đường trên mùa 5 và...
Ngày 21/07/2015
21/07/2015