Mod Skin Vi Tifa Lockhart

Mod Skin Vi Tifa Lockhart Tifa Lockhart là nhân vật nữ chính trong Final Fantasy VII. Cô là bạn thời thơ ấu của Cloud lúc còn ở Nibelheim và là một...
Ngày 04/01/2015
04/01/2015