[FO3] Hướng dẫn cách sút phạt bằng QD trong FIFA Online 3

FFOL3: Hướng dẫn cách sút phạt bằng QD trong FIFA Online 3. Với những cầu thủ sở hữu chỉ số ẩn Sút xoáy hoặc Sút phạt xoáy kỹ thuật, thì bạn hoàn toàn...
Ngày 27/11/2015
27/11/2015