[FO3] Hướng dẫn cách tạt cánh – đánh đầu hiệu quả với QA

FFOL3: Hướng dẫn cách tạt cánh – đánh đầu hiệu quả với QA. Những kiểu tạt bóng vào với A hoặc AA hiện tại không mang nhiều hiệu quả khi khó tính toán...
Ngày 15/10/2015
15/10/2015