[FO3] Kỹ thuật tạt cánh đánh đầu tuy cũ nhưng mà chất

Sau thời gian nghiên cứu, tập luyện, học hỏi các sao vàng, mình đã đúc kết một số kỹ thuật tạt cánh đánh đầu hiệu quả, quan trọng là không quá nhiều...
Ngày 27/10/2015
27/10/2015