[FO3] Reiview Sol Campbell World Legend FIFA Online 3

FFOL3: Reiview Sol Campbell World Legend trong FIFA Online 3. Sol Campbell thì chắc chắn là một trung vệ bất cứ HLV nào cũng muốn có ở trong đội hình...
Ngày 03/12/2015
03/12/2015