[FO3] Những cầu thủ có thể bị giảm chỉ số sau Big Update

FFOL3: Những cầu thủ có thể bị giảm chỉ số sau Big Update. Cạnh việc tăng chỉ số cầu thủ có phong độ tốt ngoài đời thì Big Update FIFA Online 3 sẽ...
Ngày 14/10/2015
14/10/2015