Sự nguy hiểm của vấn nạn cày thuê trong LMHT

Cày thuê hiện đang là vấn nạn Liên Minh Huyền Thoại toàn thế giới. Riot-er đang làm gì để mà đối phó. Mùa giải 2015 sắp kết thúc, cùng đó là vấn nạn...
Ngày 23/10/2015
23/10/2015