[Video LMHT] Tuyển tập những pha đỉnh cao đi rừng bậc Thách Đấu

Đi rừng bá, góc quay đẹp, video chất lượng thôi rồi.
Ngày 22/05/2015
22/05/2015