LMHT: Chân trời mới với giai đoạn tiền mùa giải 2016

Chúng tôi ở đây là để giúp các bạn khỏi bỡ ngỡ trước hàng loạt các thay đổi của giai đoạn tiền mùa giải 2016! Chào mừng các bạn đến với giai đoạn tiền...
Ngày 29/10/2015
29/10/2015