Chế độ chơi đặc trưng: Một Cho Tất Cả đã trở lại!

Đã khá lâu rồi, từ lần cuối cùng chế độ Một Cho Tất Cả xuất hiện trên bản đồ Summoner’s Rift! Từ đó đến giờ, nhiều tướng mới được ra mắt, liệu chừng...
Ngày 15/10/2015
15/10/2015