Chế độ Một Cho Tất Cả xuất hiện, Riven quay lại bình thường!

Điểm tin Liên Minh Huyền Thoại ngày 3/10: Chế độ Một Cho Tất Cả xuất hiện, Riven quay lại bình thường! Chế độ một cho tất cả bắt đầu tiến hành kiểm...
Ngày 03/10/2015
03/10/2015