[FO3] Cách tính chỉ số tổng quát của cầu thủ FIFA Online 3

FFOL3: Cách tính chỉ số tổng quát của cầu thủ trong FIFA Online 3. Thành viên Duyanhduy trong diễn đàn FIFA Online 3 vừa đưa ra bảng thống kê cho là...
Ngày 03/11/2015
03/11/2015