Chi tiết bản cập nhật LMHT phiên bản 5.19

LMHT: Chi tiết bản cập nhật LMHT phiên bản 5.19. Vì Riot Games hiện đang tập trung toàn lực dành cho chung kết thế giới mùa 5 gần diễn ra. Cho...
Ngày 29/09/2015
29/09/2015