Cách để chiếm lại lợi thế khi bị đang khắc chế?

Khi bạn bắt đầu vào trận đấu bị chọn một tướng khắc chế thì phải làm như thế nào? Làm sao để có thể chiếm lợi thế khi bị đối thủ chơi chiêu chọn tướng...
Ngày 18/04/2015
18/04/2015