Tướng khắc chế Irelia: Chiến Binh Điên Cuồng Olaf

Cẩm nang LMHT: Tướng khắc chế Irelia: Chiến Binh Điên Cuồng Olaf. Mặc dù Riot “sờ gáy” vài lần, thậm chí có khoảng thời gian Irelia biến mất ra trò...
Ngày 06/10/2015
06/10/2015