[FO3] Chiến thuật GLXH lên sao vàng A cho đội hình U10

FFOL3: Chiến thuật GLXH lên sao vàng A cho đội hình U10: Sơ đồ đội hình 4-2-4. Đây là hướng đi đặc biệt của xây dựng hệ thống giả lập xếp hạng. Khác...
Ngày 21/10/2015
21/10/2015