[FO3] Sơ đồ chiến thuật 2-2-1-5 kiểu Thái

FFOL3: Sơ đồ chiến thuật 2-2-1-5 kiểu Thái. Vẫn là sơ đồ đến 5 tiền đạo, lần này, chủ nhân hệ thống khuyến cáo người dùng cho phép cầu thủ tấn công...
Ngày 05/10/2015
05/10/2015