KT SSumday dou rank với SofM mở bài Chim trắng mồ côi

Video LMHT: KT SSumday dou rank với SofM mở bài Chim trắng mồ côi. Trong một lần stream vào tối ngày 9/9 KT Ssumday đã đánh cùng với SofM và bật bài...
Ngày 10/09/2015
10/09/2015