Làm sao để chơi FIFA Online 3 không bị giật và lag?

Nếu như bạn máy tính của bạn đã đủ cấu hình nhưng khi chơi FIFA Online 3 mới lại vẫn bị giật, thử xem cách dưới đây có làm cho chơi FO3 hết giật không...
Ngày 27/02/2016
27/02/2016