Lựa chọn Akali “siêu sát thủ” vị trí đường giữa

Cẩm nang LMHT: Lựa chọn Akali “siêu sát thủ” vị trí đường giữa . Hãy cùng Gamelienminh tìm hiểu về sức mạnh thực sự của một trong các sát thủ mạnh...
Ngày 09/12/2015
09/12/2015