Thánh đập bàn phím nay đã hoàn lương :v

Dạo này cộng đồng mạng đang sôi sục về thánh đập bàn phím tại Hàn xẻng. Nay anh ấy đã giữ được bình tĩnh :v Vâng trình của anh vẫn như xưa nhưng anh...
Ngày 28/09/2014
28/09/2014