Top những tướng khắc chế Yasuo – Kẻ Bất Dung Thứ

LMHT: Top những tướng khắc chế Yasuo – Kẻ Bất Dung Thứ. Yasuo hiện đang trở thành thế lực ở khắp mọi nơi, đường giữa, đường trên, đồng đoàn tới thách...
Ngày 21/10/2015
21/10/2015