[LMHT] Chức năng Thông Thạo Tướng chính thức ra mắt

Chúng tôi hoàn thành bước quan trọng mang Thông Thạo Tướng tới các bạn Thông Thạo Tướng được áp dụng chế độ đấu Thường, Kiến Tạo Đội, hay đấu Xếp...
Ngày 09/05/2015
09/05/2015