Top 10 pha xử lí hay nhất Chung kết LCS châu Âu và Bắc Mĩ 2015 mùa Xuân

Chung kết LCS châu Âu và Bắc Mĩ đã kết thúc với sự lên ngôi của Team Fnatic và Team Solomid
Ngày 21/04/2015
21/04/2015